Омор

Маълумотҳои оморӣ дар 31.12.2019

Омори Қарзҳо

0
Ҳаҷми
сандуқи қарзӣ
0
Шумораи
мизоҷони фаъол
0
Сандуқ
дар хавф

Омори Амонатҳо

0
Ҳаҷми
сандуқи амонатӣ
0
Шумораи
мизоҷони фаъол

Меъёри кифоятии сармояи К1.1 дар 31.03.2020 - 17.06%

Ҳисоботи тавозунӣ ва Ҳисобот оиди фоида ва зарар дар 31.03.2020 с.
Image