Омор

Маълумотҳои оморӣ дар 30.09.2021

Омори Қарзҳо

0
Ҳаҷми
сандуқи қарзӣ
0
Шумораи
мизоҷони фаъол
0
Сандуқ
дар хавф

Омори Амонатҳо

0
Ҳаҷми
сандуқи амонатӣ
0
Шумораи
мизоҷони фаъол

Меъёри кифоятии сармояи К1.1 дар 30.09.2021 - 15.58%

Меъери пардохтпазирии ҷорӣ ба 30.09.2021 - 111.61%

Ҳисоботи тавозунӣ ва Ҳисобот оиди фоида ва зарар дар 30.09.2021 с.
Image