Омор

маълумотҳои оморӣ дар 30.09.2019

Омори қарз

 337 598 278 смн.

Ҳаҷми сандуқи қарзӣ

41 020                   

Шумораи мизоҷони фаъол

2,23%

Сандуқ дар хавф

Омор оид ба амонатҳо

  78 875 674 смн.

Ҳаҷми сандуқи амонатӣ

38 800

Шумораи мизоҷони фаъол


Меъёри кифоятии сармояи К1.1 ба 30.09.2019 -16,2%

Арванд

Ташкилоти амонатии кредитии хурди

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хуҷанд, х. И.Сомони 1-а

+992 (92) 795-00-01
office@arvand.tj