Омор

маълумотҳои оморӣ дар 31.12.2019

Омори қарз

 384 818 347 смн.

Ҳаҷми сандуқи қарзӣ

41 298                   

Шумораи мизоҷони фаъол

2,32%

Сандуқ дар хавф

Омор оид ба амонатҳо

   85 639 666 смн.

Ҳаҷми сандуқи амонатӣ

41 709

Шумораи мизоҷони фаъол


Меъёри кифоятии сармояи К1.1 ба 31.12.2019 -17.30 %

Арванд

Ташкилоти амонатии кредитии хурди

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хуҷанд, х. И.Сомони 1-а

+992 (92) 795-00-01
office@arvand.tj